Potrebujete poradiť
s produktom
alebo portálom?

Josef Šrut, ambasádor
exter.srut@pillow.cz
+420 603 153 488

Máte otázku
ku konkrétnej zmluve,
ku škode atď.?

Klientský servis
info@mypillow.sk
+421 911 VANKUS
+421 911 826 587

Chcete sa prihlásiť
do portálu
pre poradcov?

Návod pre prvé prihlásenie je tu a vstup do portálu tu.

Školenie? My máme pillowanie! MS Teams, Zoom alebo Google Meet.
Zavolajte, povedzte termín a všetko ostatné už zariadime.

Mária Gaplovská
key account manager
otázky a pillowanie on-line
maria.gaplovska@pillow.cz
+420 737 350 631

Zoznam partnerov

Alfa Life s.r.o.
AllRisk, s.r.o.
Broker Consulting, a. s.
FinCo Services, a.s.
FINGO.SK s. r. o.
Finportal, a. s.
M-poist, s.r.o.
R.I.C. Slovakia, s.r.o.
SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

Josef Šrut
ambasádor

otázky a pillowanie on-line
exter.srut@pillow.cz
+420 603 153 488

Zoznam partnerov

BROKER SERVICE GROUP Slovakia a. s.
CENTRUM POISTENIA, s.r.o.
INSIA SK s.r.o.
MACULA poisťovacie služby s. r. o.
RENOMIA, s.r.o.
Respect Slovakia, s.r.o.
UNIVERSAL maklérsky dom a.s.

Ešte nespolupracujete s Pillow?
Nie je to škoda?

Stanislav Dvořák
obchodný riaditeľ

pre začiatok spolupráce
stanislav.dvorak@pillow.cz
+420 774 895 567